OFFICEGUY

מסך ניהול תיק במשרד הנה"ח

מסך ניהול תיק הינו מסך המופיע למשתמשים המוגדרים "מנהלי חשבונות",
המסך מופיע לכל מנהל חשבונות, ללא קשר לאפליקציית משרד הנה"ח, ולהגדרה של הלקוח/ה כמנוהל/ת או משויך.

עושים הנה"ח באמצעות OfficeGuy?

מסך זה מאפשר למנה"ח גישה מהירה להעלאת צילומי הוצאות, לתיוק הוצאות, להזנת הכנסות, לצפייה בדוחות שונים ולניווט בין לקוחות ובין המשרד לבין הלקוחות.

הדוחות הכלולים במסך:

 • דוח מע"מ
 • דוח מקדמות מס הכנסה
 • דוח רווח והפסד
 • מסמכים לדוח מתקן
 • יצוא לחשבשבת
 • הורדת מסמכים לתקופה
 • סיכום הכנסות והוצאות
 • יצוא אחיד

עושים הנה"ח באמצעות תוכנה אחרת?

עדיין תוכלו להעזר במסך לייעל תהליכים!
 • ייצוא לחשבשבת.
 • סיכום הכנסות והוצאות.
 • הורדת מסמכים לפי תקופה.
 • ייצוא אחיד.נתקלתם במשהו חסר? ספרו לנו!
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.