OFFICEGUY

מותג פרטי (הגדרות אפליקציה)

הגדרות מותג פרטי

הגדרה תיאור
שם המערכת בדפי המערכת
משתמש/ת לקבלת הרשאות (1)
משתמש/ת לקבלת הרשאות (2)
משתמש/ת לקבלת הרשאות (3)
מתן הרשאת מנהל/ת בברירת המחדל, ההרשאה שתנתן למשתמשים הינה הרשאת צפיה בלבד. ניתן לסמן את תיבה זו על מנת לקבל הרשאת מנהל/ת
משתמש/ת לקבלת תוכנית שותפים

פרטי התקשרות תחת יצירת קשר

הגדרה תיאור
כתובת דוא"ל
טלפון

הגדרות לשליחת דוא"ל מהמותג

הגדרה תיאור
לוגו

הגדרות ארגונים משויכים למותג

הגדרה תיאור
ערכת נושא ברירת מחדל
חסימת חנות האפליקציות