OFFICEGUY

משרד הנה"ח (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • ערכת נושא ברירת מחדל
  • ברירת מחדל לשכפול אינדקס
    ארגון ברירת מחדל, אשר ממנו יועתק אינדקס החשבונות וקודי המיון בעת יצירת ארגון חדש.