ישיבה ובית כנסת ובית מדרש לאברכים ע"ש הגאון רבינו יוסף חיים זיע"א בשכונת התקוה

יצירת קשר