קבוצת שוורץ - פתרונות פיננסים

שירותים פיננסים

https://sfs.co.il/
קבוצת שוורץ מספקת מגוון 
פתרונות אשראי כנגד נכס

- הלוואה לכל מטרה
- הלוואות גישור
- מימון וליווי פרויקטים
- השלמות רכישה
- סילוק חובות ועיקולים

✅ תשלום על בסיס הצלחה בלבד.
✅ אישור עקרוני תוך 48 שעות.
✅ ללא דמי פתיחת תיק ואותיות קטנות.
✅ ללא צורך בערבים.
✅ דחיית תשלום ההלוואה בשנה.
✅ ההלוואה ניתנת באישור משרד האוצר.