לוגו - פרוגרוס - PROGGROSS

פרוגרוס - PROGGROSS

פיתוח ויעוץ פרויקטים ממוחשבים

צור קשר עם נחמיה
לוגו - פרוגרוס - PROGGROSS
פיתוח מערכות ותוכנות.
אינטגרציה וAPI למערכות.
יעוץ והכוונה לבעיות טכנולוגיות.
ניסיון במערכות אינטרנטיות ומקומיות. 
פיתוח והטמעת שו"שים למערכות ותוכנות קיימות.

חדש! מערכות התרמה תחרותיות ומרהיבות לאירועי ענק!