באסל אגבאריה

שירותי אבחון, הדרכה וייעוץ

יצירת קשר
ייעוץ תעסוקתי 
ייעוץ, אבחון ופיתוח ארגוני 
הדרכה אישית וקבוצתית