Revive Pharm

טיפול לאיזון הורמונלי - חוסר איזון הורמונלי

איזון הורמונלי


Revive Pharm - טכנולוגיות פורצות דרך בטיפול בחוסר איזון הורמונלי. אנו מציעים לכם גישה טיפולית חדשנית להתמודדות עם מרבית התופעות, סימפטומים, מחלות וסינדרומים שמקורם בחוסר איזון הורמונלי.
בעזרת Bio identical hormone pellets אשר מותאמים באופן אישי לכל מטופל ומטופל לאחר בדיקה ומיפוי יסודי של התפקודים ההורמונליים.
אנו מאפשרים לכם לחזור וליהנות מאיזון הורמונלי, לאחר מספר טיפולים מצומצם. טיפול באמצעות הורמונים זהים ביולוגית יאפשר לכם לשוב ולתפקד ביומיום באופן המיטבי.
Revive Pharm - מציע לכם רשימת רופאים אשר המטפלים בעזרת טכנולוגיה חדשנית זאת בכל רחבי הארץ.