J Dance

עמוד כרטיסיית 10

כרטיסייה של 10 שיעורים קבוצתיים . תוקף הכרטיסייה הינו 6 חודשים. לא ניתן לנצל את הכרטיסייה או חלק ממנה לאחר שפג תוקפה. ניתן "להקפיא" את הכרטיסייה וכך להאריך את תוקפה בהודעה מראש. לא ניתן לקבל החזר כספי על הכרטיסייה שלא נוצלה.