עמותה ישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי (ע"ר)

לדעת/לא לדעת: א-חרות

לדעת/לא לדעת: א-חרות

יום עיון וסיור בעקבות מבקשי המקלט בישראל