OFFICEGUY

הודעה מתאריך 09/02/2017

הודעה מתאריך 09/02/2017
לבקשתכם, שכתבנו את המחירון של OfficeGuy, כך שיהיה הרבה-הרבה יותר פשוט להבנה ונגיש לכולם. החל מחבילות מסודרות, למחשבון פשוט, ולהבהרות בכל נושא אפשרי. כמו תמיד, נשמח להערות :) שיהיה סופ"ש נהדר לכולם! Effy Teva איש המשרד שלכם
ההודעה נכתבה ב-09/02/2017, בשעה 12:27