OFFICEGUY

הודעה מתאריך 30/09/2015

הודעה מתאריך 30/09/2015
תזכורת: החל מהיום בחצות, המע"מ יורד באחוז ושיעורו החדש הינו 17%.
מומלץ להיוועץ ברואה חשבון על מנת להבין מה המשמעות עבורכם, אבל בקצרה, העיקרון הוא שכל עסקה שחלה החל מה-01/10/15, תהיה חייבת ב-17% מע"מ ולא ב-18%.
בהצלחה!

לתגובות בפייסבוק, לחצו כאן