OFFICEGUY

הודעה מתאריך 28/02/2017

הודעה מתאריך 28/02/2017
משתמשים במערכת הבילינג שלנו?
רצינו לעדכן אותכם על יכולת פשוטה חדשה, שמאפשרת לכם להגדיר ברמת לקוח, האם לשלוח אליו מסמך כל חודש עם החיוב המחזורי.
כך לא תהיו חייבים לשלוח לכל הלקוחות את המסמכים בכל חיוב, אבל אם מישהו מבקש, תוכלו להקל עליו...

Effy Teva
איש המשרד שלכם

לתגובות בפייסבוק, לחצו כאן