OFFICEGUY

סגירת תיק מס הכנסה

סגירת תיק מס הכנסה
יכולות להיות סיבות רבות לכך שהגיעה השעה לסגור את העסק. סגירת העסק יכולה להתרחש בנסיבות לא נעימות או דווקא מתוך החלטה אישית והגעה למיצוי. מעבר להיבט הפרטי של סגירת עסק, יש מספר פעולות שצריך לבצע על מנת להודיע לרשויות השונות כי אנו מעוניינים בסגירתו של העסק. סגירת התיק ברשויות מאפשרת קביעה מחודשת של הסטטוס שלכם עבורן ועמידה בכללים ובתקנות הנוגעים לניהול עסקים. בדרך לסגירת העסק תידרשו לעבור גם במשרדי מס הכנסה ולבצע סגירת תיק במס הכנסה. כך תעשו זאת צעד צעד.

בקשה לסגירת תיק במס הכנסה

כחלק ממכלול פעולות אותן יש לבצע עם ההחלטה על סגירה של עסק, יש צורך בפניה אל מס הכנסה בו התנהל התיק של העסק.
פעולת הסגירה של תיק במס הכנסה מבוצעת כאשר עוסק החליט שהוא אינו מעוניין להמשיך ולהיות בעל עסק עצמאי, במצב של סגירת שותפות או במידה וחברה נסגרת. תהליך סגירת עסק במס הכנסה מתחיל על ידי הודעה לפקיד השומה בתוך תשעים יום כי העסק נסגר, וזאת מיום הפסקתה של הפעילות העסקית בו. בקשה לסגירת תיק במס הכנסה מבוצעת על ידי מילוי טופס 2550 - דרישת פרטים בדבר סגירת עסק או משלח יד. בנוסף לכל אלה יש צורך להגיש דוח שנתי עבור השנה שבה הייתה פעילות עסקית גם אם הפעילות העסקית התבצעה רק במספר חודשים מהשנה.

אם כך, בקצרה, אלה השלבים שיש לבצע והמסמכים שנדרשים להציג בדרך לסגירת התיק:
  • יש להודיע בתוך 90 יום מסגירת העסק לפקיד השומה שאצלו מנוהל התיק של העסק. לחצו כאן לרשימת פקידי השומה ופרטי ההתקשרות אליהם.
  • הגשת הבקשה לסגירת התיק מבוצעת על גבי טופס 2550 (טופס דרישת פרטים בדבר סגירת עסק או משלח יד).
  • יש צורך להגיש דו"ח שנתי עבור השנה בה הייתה פעילות עסקית (גם אם העסק נסגר במהלך השנה).
  • עם הפעולות לסגירת התיק במס הכנסה והרשויות השונות, יש להודיע לגורמים נוספים במידה והם רלוונטיים: חברת החשמל, חברות תקשורת, הרשות המקומית, חברת הביטוח.
  • אם העסק העסיק עובדים יש לקבל אינפורמציה ממס הכנסה בנוגע לחובות של המעסיק כלפי עובדיו.

סוגים שונים של עסקים

כפי שכל סוג של עסק, בין אם מדובר בעסק קטן או בחברה נדרש לשלם ולדווח למס הכנסה, כך יש הכרח לדווח גם עם סגירת העסק, השותפות או החברה.
החובה לבצע סגירת תיק במס הכנסה חלה על סוגי העסקים השונים, כאשר במידה ומדובר בסגירת תיק חברה במס הכנסה יש צורך לבצע לפני כן תהליך של פירוק החברה מרצון ברשם החברות. מס ההכנסה יבצע הקפאה של כל הפעילות בתיק הרלוונטי במס הכנסה למשך מספר חודשים, ולאחר מכן במידה ולא התקבלו פניות כלשהן בנושא - ייסגר התיק. לאחר קבלת האישור על סגירת התיק, יועברו האישורים הרלוונטיים אל רשם החברות וזה יעדכן את הפטור מחובות אגרה לרשם.
עצמאי שביצע סגירת תיק עוסק פטור במס הכנסה יוכל למשוך חלק מהסכומים שהצטברו אצלו בחסכון הפנסיוני ללא תשלום מס.

סגירת תיק ברשויות נוספות

סגירתו של עסק צריכה להתבצע לא רק במשרדי מס הכנסה. חשוב לבצע סגירת תיקים ברשויות המס השונות: הביטוח הלאומי ומשרדי מס ערך מוסף. רק לאחר הסדרת הטיפול בסגירה בכל אחת משלוש הרשויות יוכל להיחשב העסק כעסק שנסגר. לצד התהליך הבירוקרטי, יש חשיבות לסגירת התיקים ברשויות בצורה מסודרת. זאת על מנת להסדיר את המעמד החדש שלכם בפני מס הכנסה והרשויות. מתוך הסטטוס החדש שלכם ייקבעו התשלומים השונים הנדרשים מכם והמגיעים לכם וכמו כן גם הזכויות השונות המגיעות על פי החוק בהתאם למעמדכם החדש.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לסגירת עסק

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.