OFFICEGUY

מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה (שנת 2017)

ניכוי מס במקור

פורסם ב-10/07/2017 בשעה 11:17
תחום תשלום המסים השוטפים עלול להיות מעט מבלבל עבור בעלי עסקים. בכל הנוגע לניכוי מס חשוב לדעת מה החוקים החלים על העסק וכיצד ניתן לבצע בדיקת ניכוי מס. מהו ניכוי מס במקור על פי פקודת מס הכנסה, ניכוי מס במקור היא החובה שיש על הצד המשלם, לנכות מהתשלום למוטב את מס ההכנסה, והעברת הסכום שנוכה אל רשויות המס. החובה לתשלום המס היא של המוטב המקבל את התשלום, אך על המשלם חלה החובה לנכות את המס באופן חלקי או מלא. אישור על ניכוי מס במקור, מציין למעשה שאין צורך לנכות מס בזמן ביצוע העסקה, אלא שהמס משולם במסגר...
לחצו המשך קריאה - ניכוי מס במקור וניהול ספרים - בדיקת ניכוי מס
פוסטים לפי שנים: מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה (2019) , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה (2018) , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה (2017)