OFFICEGUY

מדריכים לקבלת תשלומים בעסק (שנת 2019)

דף הסבר על מונחים בסליקת אשראי

פורסם ב-25/03/2019 בשעה 08:44
רוצים לסלוק אשראי, אבל לא מצליחים להבין את "השפה"? בנינו בשבילכם מדריך קצר, שיעשה סדר בכל המונחים הרלוונטיים בעת תהליך ההצטרפות לסליקת אשראי בחברות השונות. בתהליך הסליקה הישראל לוקחים חלק מס' גורמים. מתקדמים מוזמנים גם לקרוא הסבר מבנק ישראל. כרטיס אשראי / כרטיס חיוב כרטיס אשראי/חיוב הינו אמצעי תשלום המחובר לחשבון בנק כלשהו ומאפשר לשלם לספקים שונים בדרך אלטרנטיבית למסירת כסף מזומן או שיק. כרטיסים נטענים מחוברים לחשבון בנק וירטואלי בו מופקדת היתרה. כיום בעולם יש שתי מנפיקות כרטיסי אשראי מרכזי...
לחצו המשך קריאה - דף הסבר על מונחים בסליקת אשראי - OfficeGuy
פוסטים לפי שנים: מדריכים לקבלת תשלומים בעסק (2019) , מדריכים לקבלת תשלומים בעסק (2018) , מדריכים לקבלת תשלומים בעסק (2017)