OFFICEGUY

להיות עצמאי גם בפנסיה: פנסיה לעצמאים

להיות עצמאי גם בפנסיה: פנסיה לעצמאים
בין שלל ההתחייבויות הקיימות עבור מי שמנהל עסק עצמאי, בעלי עסקים רבים שוכחים נושא חשוב ומהותי שהוא פנסיה לעצמאים. נושא זה יורד לתחתית הרשימה כאשר התחייבויות קודמות ונושאים בוערים לטיפול בעסק, אך ביכולתו להשפיע רבות על עתידו הכלכלי של בעל העסק לאחר הפרישה. מה חשוב לדעת על פנסיה לעצמאים? מה אומר החוק בנושא? איך מחשבים את הסכום להפרשה? ועוד תשובות לכל השאלות החשובות במדריך שלפניכם.

חוק פנסיה לעצמאים

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים. לפי החוק, חייבים עצמאים להפריש סכום מינימלי לקרן הפנסיה. ניתן להגדיל את סכום ההפרשה. ההפרשה לפנסיה מאפשרת לקבל הטבות מס במקרים מסוימים, ויכולה לעזור רבות בתקופות בהן לא תעבדו בדומה לאופן בו פועלים דמי אבטלה. עצמאים שיתחילו לחסוך בשלב מוקדם לפנסיה, יצברו סכום גדול יותר בעת הפרישה.
החוק מחייב כל עצמאי בין אם הוא מוגדר כעוסק פטור או כעוסק מורשה, להפקיד לקרן פנסיה. פטור מהפקדות ניתן לעצמאים אשר בתום שנת המס טרם חלפו שישה חודשים מיום הרישום כעסק, או שגילם צעיר מ-21 או שהגיעו לגיל 60. כמו כן, אם בעל העסק היה בן 55 ומעלה ביום כניסת החוק לתוקף גם הוא יקבל פטור מהפקדות.

כמה צריך להפריש לפנסיה?

ההפקדה לקרן פנסיה נקבעת על פי גובה ההכנסה החייבת, והסכום שלה מחולק לפי שלוש רמות:
  • על הכנסה בגובה של עד מחצית מהשכר הממוצע במשק – יפקידו 4.45%.
  • על הכנסה מעל מחצית מהשכר הממוצע במשק – ועד לגובה השכר הממוצע במשק – יפקידו 12.55%.
  • על הכנסה מעל השכר הממוצע במשק – לא קיימת חובת הפקדה.
תקרת ההפקדה היא עד 20.5% מפעמיים סכום השכר הממוצע במשק.
קיימת אפשרות להפריש את הסכום מדי חודש בחודשו, או בקרנות פנסיה מסוימות – להפריש את הסכום הכולל לשנה שלמה, בסוף השנה.

תשלומים לביטוח לאומי – והטבות נוספות

פנסיה לעצמאים משפיעה גם על אופי התשלומים לביטוח לאומי. כדי להקל על עצמאיים בעלי הכנסות נמוכות החוסכים לפנסיה, מופחתים דמי ביטוח לאומי על החלק של השכר שמתחת ל-60% מההכנסה הממוצעת במשק מ-6.72% ל-2.87%. במקביל, הוגדלו דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שמעבר לכך ל-12.83%. פנסיה חובה לעצמאים אינה משנה את סכום תשלום דמי בריאות אשר נגבים דרך ביטוח לאומי.
החוק מאפשר משיכה מקרן הפנסיה במצבים אשר מוגדרים כאבטלה של העצמאי. המקרים המוגדרים הם כאשר העצמאי סוגר את העסק, הפסיק לעבוד במשלח היד או הגיע לגיל הפרישה ואין לו הכנסה אשר מחייבת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים. במצבים אלה ניתן למשוך דמי אבטלה מקרן הפנסיה לעצמאים, רק במידה והיו הפקדות של העצמאי לקרן הפנסיה במהלך תקופה של שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות. דמי האבטלה מחושבים רק לפי חלק המוגדר בחוק, ולא כוללים את כל הכספים שהופקדו בקרן.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לפתיחת עסק

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.