OFFICEGUY

סגירת תיק ביטוח לאומי

סגירת תיק ביטוח לאומי
תהליך פתיחת עסק מצריך ביצוע של מספר פעולות ברשויות המס השונות. אך מה קורה כאשר מתקבלת החלטה על סגירתו של העסק? והאם יש צורך להודיע לגורם כלשהו על הסגירה? התשובה היא שגם תהליך של סגירת תיקים ברשויות השונות חייב להתבצע, ובתוכו גם סגירת תיק ביטוח לאומי. קיראו כאן על מה חשוב לבצע כאשר מחליטים לסגור את התיק כדי לא לפספס אף חלק חשוב בתהליך.

מתי תתבצע סגירת תיק בביטוח לאומי?

עובדים עצמאיים שהפסיקו את עיסוקם והחליטו לסגור את העסק, נדרשים לבצע סגירת תיק ביטוח לאומי. הדבר נעשה על ידי פניה אל סניף הביטוח הלאומי למחלקת הגביה והודעה על סגירת העסק. ניתן לעשות זאת באמצעות מכתב או על ידי מילוי טופס דין וחשבון רב שנתי תוך ציון התאריך בו נסגר העסק. ההודעה על סגירת התיק חשובה כדי לציין ולעדכן בפני המוסד לביטוח לאומי אודות נתונים חדשים אשר קובעים את המעמד של אותו בעל עסק ותיקון החשבון שלו בביטוח הלאומי בהתאם לכך. כמו כן, הדבר חשוב ומשמעותי גם במידה ומדובר בעסק אשר מעסיק עובדים ומשלם להם שכר, ולכן יש לבצע סגירת תיק ניקויים בביטוח לאומי.

ועכשיו תכל'ס: אילו מסמכים נדרשים?

כאשר מגיעים אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לבצע סגירת תיק בביטוח לאומי, יש צורך לצרף להודעה על הסגירה גם אישורים שונים אשר מוכיחים כי חל שינוי בעסק. ניתן לצרף מסמכים כמו מסמך סגירת תיק במס הכנסה או אישור על סגירת תיק במע"מ, חוזה שכירות של העסק ובו מצוין תאריך בו תם החוזה, חוזה על מכירה של העסק וכן הלאה. במידה ומדובר בעובד במשק חקלאי אשר הפעילות בו הופסקה, יש להציג אישור על כך אשר חתום על ידי מרכז המשק. המסמכים השונים הם האסמכתא לכך שהעסק הפסיק את פעילותו וכעת יש לסגור את התיק בביטוח לאומי. כאמור, על פי הנתונים שיימסרו למשרדי הביטוח הלאומי, ביטוח לאומי יקבע את המעמד החדש שלך ויבצע עדכון של חשבון הביטוח הלאומי האישי.

אם כך, בקצרה, אלה השלבים שיש לבצע והמסמכים שנדרשים להציג בדרך לסגירת התיק:
  • פניה לביטוח הלאומי, למחלקת הביטוח והגביה (בסניף הקרוב אליכם) והודעה על סגירה של העסק על ידי מכתב או על ידי מילוי טופס 6101 (טופס דין וחשבון שנתי). 
  • בפניה (בטופס או במכתב) יש לציין את התאריך בו נסגר העסק ולצרף את האישורים הבאים: אישור על סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, במידה ורלוונטי – חוזה המציג את מכירת העסק.  
  • אם העסק העסיק עובדים – יש לבצע סגירת תיק ניכויים בביטוח הלאומי ולמלא טופס 699 (הודעת מעסיק על סגירת תיק הניכויים).

לא רק בביטוח לאומי

תהליך של סגירת תיק ביטוח לאומי אינו מסתכם כאמור רק בפניה למשרדי הביטוח הלאומי עם הטפסים הדרושים. במידה והחלטתם על סגירה של העסק, יש צורך לבצע סגירת תיקים ברשויות השונות. כפי שהודעתם למשרדי הביטוח הלאומי יש צורך לבצע סגירת תיקים גם במשרדי מס ההכנסה ובמשרדי המע"מ. לא מדובר רק בהליך פורמלי, אלא בעדכון הרשויות השונות על הסטטוס החדש שלך. המעמד החדש שהוגדר על ידי הרשויות השונות מאפשר לקבוע את היקפי התשלומים החדשים עבור הרשויות וקובע גם את הזכויות השונות המגיעות לפי החוק בהתאם למצב החדש. מסיבה זו חשוב לבצע סגירה של התיק ברשויות השונות ולא רק בביטוח הלאומי סמוך ככל האפשר למועד סגירתו של העסק.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לסגירת עסק

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.