OFFICEGUY

פתיחת תיק ביטוח לאומי

פתיחת תיק ביטוח לאומי
פתחתם עסק עצמאי ומעוניינים לשמור על זכויותיכם (וגם על החובות?) לא משנה איך אתם מוגדרים מבחינת סוג העוסק. בין אם אתם עצמאים המוגדרים כעוסק פטור או עוסק מורשה, חלה עליכם החובה לשלם על עצמכם דמי ביטוח לאומי. תשלום דמי הביטוח הוא חשוב ואיתו גם מגיעות זכויות שונות בהתאם לחוק. קיראו כאן על הזכויות המגיעות לכם כעצמאים מטעם ביטוח לאומי, כיצד עליכם להירשם וגם לשלם את דמי הביטוח וכמה יהיה עליכם לשלם מדי חודש לביטוח הלאומי.

הגדרת עובד עצמאי בביטוח לאומי

החוק קובע כי כל עוסק עצמאי נדרש לשלם עבור עצמו את דמי הביטוח עבור המוסד לביטוח לאומי. גובהו של התשלום נקבע בהתאם לגילו של בעל העסק העצמאי ומההכנסות של המבוטח העצמאי. בשונה מהעובד השכיר, עצמאי חייב להירשם במשרדי ביטוח לאומי וגם לשלם את דמי הביטוח כדי לשמור על זכויותיו.
עובד עצמאי מוגדר על פי חוק הביטוח הלאומי, כעובד שאינו עובד שכיר, ולגביו חל אחד מהתנאים הבאים: מי שעובד בעסק לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע, או מי שההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק עולה על חמישים אחוז מהשכר הממוצע במשק או מי שעובד 12 שעות בשבוע בעסק וההכנסה שלו עולה על 15 אחוזים מהשכר הממוצע במשק.

תהליך פתיחת התיק – מה חשוב לדעת?

פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי צריכה להיעשות לפני מועד פתיחתו של העסק. לצורך כך יש להירשם במשרדי הביטוח הלאומי באמצעות טופס לפתיחת תיק ביטוח לאומי ולשלוח אותו אל סניף הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למלא גם דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. לאחר שנקלטו פרטי העצמאי ובוצע הרישום, נשלח אל העובד פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח.
פתיחת התיק והרישום כעצמאי מאפשר קבלת הקצבאות מהביטוח הלאומי. כמו כן, במידה ויועסקו עובדים בעסק יש צורך לדווח גם עליהם ולהפריש ממשכורתם לדמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות כחוק.
תהליך הרישום בעת פתיחת העסק מתבצע במקביל לפתיחת תיק במס הכנסה ופתיחת תיק במע"מ. הרישום מחייב כל סוג של עסק עצמאי.
את תשלום דמי הביטוח ניתן לשלם באמצעות מזומן דרך בנק הדואר, בהוראת קבע לחשבון הבנק או באמצעות כרטיס אשראי.

דיווח על הפסקת עבודה – ומקרים מיוחדים

מי שהפסיק לעבוד בתור עצמאי, נדרש לדווח על כך לביטוח הלאומי באמצעות טופס דין וחשבון שנתי.
במצבים בהם שני בני הזוג עצמאים ועובדים יחד בעסק, ניתן להגיש בקשה לחלוקה של ההכנסות ביניהם, זאת על ידי פניה למשרדי הביטוח הלאומי או בפניה בטופס מקוון.
במצב בו עובד עצמאי מועסק גם בתור עובד שכיר, עליו לשלם דמי ביטוח מסך ההכנסות שלו עד לגובה ההכנסה המירבית לתשלום על סך 43,370 ש"ח (החל בתאריך 1.1.18). שיעורי הביטוח הקיימים לשכיר ולעצמאי מעודכנים באתר הביטוח הלאומי.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לפתיחת עסק

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.