OFFICEGUY

עדכוני מערכת (26/06/2012)

עדכוני מערכת (26/06/2012)
  • תיקונים נוספים ביצוא במבנה האחיד - עמידה מלאה בדרישות המבנה
  • תוקנה הבעיה בחיתום הדיגיטלי + שרת היצור תומך בהפקת ה-PDFים מעתה
פוסטים לפי תגיות: עדכוני גרסאות