OFFICEGUY

עדכוני מערכת (17/01/2013)

עדכוני מערכת (17/01/2013)
  • אפשרות עריכת רשימת אפשרויות למאפיין
  • אפשרות בחירת ערך למאפיין מרשימה
  • למנוע הדפסת מקור של מסמך טיוטה
  • ליצור תבנית לכל הפריטים הבסיסיים עם אחוז מעמ מוכר
  • לבצע הפרדה חזקה יותר בין הפיתוח לייצור
פוסטים לפי תגיות: עדכוני גרסאות