OFFICEGUY

עדכוני מערכת (16/05/2013)

עדכוני מערכת (16/05/2013)
  • הגדרה כי לא ניתן למחוק סכמות המשויכות לאפליקציות
  • הוספת הגדרה למאפיין SystemOwned המעידה על כך שלא ניתן לבצע בו שינויים (מלבד שינוי שם)
  • חסימת האפשרות לעריכת מאפיין שכבר בוצע בו שימוש
פוסטים לפי תגיות: עדכוני גרסאות