OFFICEGUY

עדכוני מערכת (29/05/2013)

עדכוני מערכת (29/05/2013)
  • תיקון תקלה בפילטר על שדה ישות המכיל ערך ריק
  • החלפת התפריט הקופץ בפילטרים עם התפריט הקופץ הסטנדרטי שבאתר
  • שמירת פילטרים עם התצוגות
  • הוספת אינדיקציה לשדות מפולטרים בתצוגת הרשימה
  • תמיכה בעריכת שדה 'כן/לא' בתצוגת רשימה
  • תמיכה בעריכת ישות חלקית דרך תצוגת הרשימה
  • תיקון תקלה בעריכת ישויות בתצוגת רשימה
פוסטים לפי תגיות: עדכוני גרסאות