OFFICEGUY

עדכוני מערכת (14/04/2014)

עדכוני מערכת (14/04/2014)
 • הוספת הגבלת "אורך טקסט"
 • הגבלת שדות פרטי חשבון בנק לאורך תקין
 • הגדרת פרטי תשלום בשיק כפרטי חובה
 • הוספת אפשרות ליצירת "חשבונית זיכוי/קבלה" מתוך "חשבונית מס/קבלה"
 • הוספת אפשרות ליצירת "חשבונית זיכוי" מתוך "חשבונית מס"
 • הוספת אפשרות ליצירת "קבלת זיכוי" מתוך "קבלה"
 • שינוי סדר הכפתורים בדף הראשי (שורה ראשונה - הכנסות, הוצאות, זיכויים)
 • הוספת סוג מסמך "חשבונית זיכוי/קבלה"
 • הוספת מסך "הוספת זיכוי" ותצוגת "זיכויים"
 • הוספת תמיכה בחיוב חבילות עם כמות גדולה מ-1
 • הוספת שורת סיכום בהרצת בילינג ידני
 • סדר בכל המיונים
 • תמיכה במיון שדות מרובי ערכים מסוגי טקסט, תאריך ומספרים
פוסטים לפי תגיות: , עדכוני גרסאות

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.