OFFICEGUY

עדכוני מערכת (08/03/2016)

עדכוני מערכת (08/03/2016)
 • עדכון גרסה (ספרינט 36)
 • הוספת API עבור בדיקת פרטי חשבון בנק
 • אפשרות הגדרת האפליקציות המופיעות בסרגל הצד ובדף הבית
 • הוספת אפשרות הזנת כתובת אתר אינטרנט לארגון (שתופיע על החשבונית, וכקישור בדוא"ל היוצא מהמערכת)
 • שיפורים בחנות הוירטואלית (הוספת שורה המבהירה את הארגון עבורו התשלום מתבצע, שיפור התמיכה במובייל)
 • הוספת מנגנון חדש, המאפשרת המרת שדה מסוג קיים לסוג חדש (לדוגמה, טקסט קצר - לתוך תיקייה ייעודית)
 • שיפור תיבת בחירת כרטיס - אפשרות לחיצה על Ctrl ועל התיבה, בכדי לפתוח את הכרטיס המסומן/הנבחר
 • הרחבת תיבת בחירת כרטיס בערכים מרובים (אפשרות סידור ללא כפתור ייעודי)
 • אפשרות הזזת כל החלונות במערכת (Modals)
 • שיפורי ביצועים בכל מנגנון ניהול ההגדרות במערכת
 • שיפורי ביצועים בכל מנגנון ניהול התצוגות במערכת
 • ביטול ניהול מקור/העתק עבור מסמכים שאינם רשמיים (הזמנות, הצעות מחיר, הפקדות שיקים, חשבוניות עסקה)
 • הוספת תמיכה בניהול מלאי בסיסי במערכת ניהול התשלומים
 • הוספת התראה בעת יצירת מסמך כפול מתוך מסמך קיים (לדוגמה, שתי קבלות מתוך חשבונית בודדת)
 • אפשרות בחירת סוג המסמך המופק, בעת יצירת חיוב במערכת ניהול התשלומים
 • שיפורים בהתאמות האשראי (שיפורי ביצועים, שיפור התמיכה בהחזרות בספקי ישראכרט, תמיכה בריבוי ספקים בארגון)
 • הוספת דף היסטוריית שיעורי המע"מ במדינת ישראל
 • שיפורים בייצוא לחשבשבת (התראה על מזהים חסרים, הצגת סיכומים, אפשרות ייצוא הוצאות)
 • הוספת אפשרות להנפקת קבלות תרומה לחל"צ
פוסטים לפי תגיות: , עדכוני גרסאות

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.