OFFICEGUY

עדכוני מערכת (05/02/2017)

עדכוני מערכת (05/02/2017)
  • עדכון גרסה (ספרינט 53)
  • סליקת אשראי - תמיכה בעדכון הארגון על החלפת כרטיס אשראי ע"י הלקוח/ה
  • התאמות אשראי - הפקת מסמכי "הפקדות אשראי" באופן אוטומטי, לטובת התאמות בנקים
  • לוחות בקרה - הוספת אינדיקציה על הרכיב הנערך, ותיקוני באגים כלליים
  • התאמות בנקים - אפליקציה חדשה, אפשרות יצירת מסמכי הוצאות בנקים בקלות, תמיכה בתצוגת שתי עמודות, שיפורים כלליים לכל מנגנון ההתאמות
  • בילינג - תמיכה בהצמדת מחירים למדד המחירים לצרכן, תמיכה בעבודה עם שני מסופים נפרדים עבור הוראות הקבע והעסקאות המזדמנות
  • ניהול חשבונות - הוספת מסמכי העברת יתרות ומסמכי משיכות מזומן
  • יצוא לחשבשבת - שכתוב מסך ההגדרות, עם אפשרות קלה יותר להגדרת היצוא הראשוני, תמיכה בפיצול סוגי תנועות לפי אחוזי מע"מ
  • ניהול חשבונות - גרסת בטא למאזן בוחן אוטומטי
  • הפצת מסרים - שיפורים לעורך (בחירת גופן בכל רכיב, הוספת רכיב HTML, הוספת רכיב סרטון YouTube, תמיכה בשכפול רכיבים, תמונות בגדלים משתנים), תמיכה בשכפול מסרים/תבניות, ותמיכה בצירוף קבצים למסרים
פוסטים לפי תגיות: , עדכוני גרסאות

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.