OFFICEGUY

עדכוני מערכת (06/07/2017)

עדכוני מערכת (06/07/2017)
  • עדכון גרסה (ספרינט 57)
  • הוספת API המחזיר את אחוז המע"מ הנוכחי ומבצע המרה בין שערי מט"ח
  • גרסה ראשונית של כל המערכת בערבית (בטא!)
  • הוספת אפשרות חיפוש בעזרה ובהגדרות המערכת
  • שיפורים בתצוגת דף תשלום על מסמך (חשבונית עסקה / דרישת תשלום)
  • הגדרת "כרטיס לכינוי בודד" - מעתה בתיקיות המערכת לא יופיע המונח "כרטיס", אלא המונח הרלוונטי
  • הוספת שדה המכיל את סכום המסמך לפני מע"מ לתיקיית המסמכים
  • תמיכה בניהול מס' מפתחות API לארגון
  • תמיכה בסליקת אשראי באמצעות קורא כרטיסים מגנטי!
  • שיפור התמיכה בזאפייר (הפרדה בין יצירת כרטיס לעדכון כרטיס, שיפור ממשק יצירת טריגר)
פוסטים לפי תגיות: , עדכוני גרסאות

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.