OFFICEGUY

תרשום תרשום - פתיחת תיק במע"מ ורישום עסק חדש

תרשום תרשום - פתיחת תיק במע"מ ורישום עסק חדש
פתיחת עסק היא החלטה משמעותית, שכוללת גם לא מעט משימות בירוקרטיות הכרחיות. תהליך הקמת עסק כולל בראש ובראשונה פתיחת תיק במע"מ. פתיחת תיק במע"מ מצהירה למעשה בפני הרשויות כי הוקם עסק חדש וחלות עליו החובות (וגם הזכויות) לפי חוקי המס במדינה. כדי לבצע רישום עוסק במע"מ בצורה נכונה ופשוטה, ועל מנת שהעסק אותו אתם מקימים יהיה מוכר לרשויות המס - הנה מה שעליכם לעשות.

מי נדרש לבצע פתיחת תיק במע"מ?

התשובה הקצרה לשאלה זו היא - כל מי שמעוניין לפתוח עסק. התשובה היותר מפורטת היא, כל אדם, שותפות או חברה המתכננים למכור נכס, סחורה, מקרקעין או להעניק שירות כחלק מהעיסוק - עליו להירשם כעוסק במשרד מע"מ. את פתיחת התיק במע"מ יש לבצע בטרם מתחילה הפעילות העסקית של אותו העסק. כן, גם אם אתם מתכננים לפתוח עסק המוגדר כ"עוסק פטור", כלומר עסק הפטור מתשלום מע"מ - עליכם להירשם כך במשרדי מע"מ.

כיצד נקבע סוג העוסק

פתיחת תיק במע"מ מצריכה מהאדם שמבצע את הפעולה, להצהיר על מחזור העסקאות השנתי אשר צפוי לעסק הספציפי. הצהרה זו משמעותית משום שעל פי גובה מחזור זה, נקבע המעמד של אותו עסק במע"מ. על פי גובה המחזור השנתי ייקבע אם העסק יוגדר כעוסק פטור או כעוסק מורשה.
עוסק פטור מוגדר כעסק שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 99,003 ש"ח (נכון ל-2018), וזהו סכום שמתעדכן מידי שנה. עוסק מורשה הוא מי שמחזור העסקאות השנתי של העסק גבוה מ-99,003 ש"ח. ישנם עיסוקים מסוימים הדורשים פתיחת עוסק מורשה ללא קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי. כך למשל אדריכלים, פסיכולוגים, וטרינרים ועוד (רשימת המקצועות השלמה קיימת באתר רשות המסים) נדרשים להירשם כעוסק מורשה במע"מ.

אילו מסמכים נדרשים לרישום במע"מ

כדי להירשם בתור עוסק במע"מ (מכל סוג), יש למלא טופס פתיחת תיק במע"מ וכמו כן מסמכים רלוונטיים בהתאם לסוג העסק. כך למשל אם אתם מעוניינים לפתוח חברה - יש להציג את טופס הרישום ברשם החברות, אם מדובר בשותפות - יש להציג אישורים על חשבון הבנק של השותפות וכן הלאה.
לאחר הרישום במע"מ, תקבלו הסבר בנוגע למועדי הדיווח למע"מ. מועדי הדיווח יכולים להיות אחת לחודש או אחת לחודשיים (הדבר נקבע בהתאם לגובה מחזור העסקאות). במידה ואתם אינכם רשומים כעוסק פטור תקבלו גם טופס לתשלום מע"מ עבור הדיווח הראשון ופרטי כניסה לאתר רשות המסים לצורך קבלת שירות, ביצוע תשלומים ופעולות שונות.

לאחר פתיחת התיק

לאחר שביצעתם את הרישום במע"מ ופתיחת התיק, ינתן לכם אישור זמני על כך. בהמשך, נשלחת בדואר אל העוסק תעודה רשמית על סוג העוסק אשר נרשם. גם במידה והחלטתם על סגירתו של העסק, יש צורך בדיווח וברישום של כך במע"מ. בסגירת העסק יש לדווח למע"מ ולמלא טופס על סגירת התיק ולצרף אליו מסמכים שונים בהתאם לסוג העוסק.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.