OFFICEGUY

בקשה לפתיחת מסוף

יש לכם כבר מספר ספק באחת מחברות האשראי? מלאו את טופס הבקשה לפתיחת מסוף.
הקמת המסוף אורכת בין 1 ל-3 ימי עבודה, יישלח אליכם עדכון בדואר אלקטרוני ברגע שתוכלו להתחיל לסלוק.

אין לכם עדיין מספר ספק? אנחנו ממליצים להצטרף לסליקה דרכנו.

פרטי ארגון

פרטי חברת האשראי

פרטי התקשרות

שליחה

הערות

  • ארגונים הסולקים כרטיסים שונים באמצעות ספקים שונים נדרשים לפרט את הנ"ל בהערות או ליצור איתנו קשר.
  • לתשומת הלב, הקמת המסוף תתבצע רק לאחר התקנת אפליקציית סליקת אשראי והזנת אמצעי תשלום.