OFFICEGUY

שער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הרנמינבי הסיני (יואן) באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 0.642 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 01/04/2015 הוא 0.642
02/04/2015 0.637 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 02/04/2015 הוא 0.637
03/04/2015 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 03/04/2015 הוא 0.635
04/04/2015 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 04/04/2015 הוא 0.635
05/04/2015 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 05/04/2015 הוא 0.635
06/04/2015 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 06/04/2015 הוא 0.635
07/04/2015 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 07/04/2015 הוא 0.635
08/04/2015 0.634 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 08/04/2015 הוא 0.634
09/04/2015 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 09/04/2015 הוא 0.635
10/04/2015 0.642 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 10/04/2015 הוא 0.642
11/04/2015 0.644 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 11/04/2015 הוא 0.644
12/04/2015 0.644 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 12/04/2015 הוא 0.644
13/04/2015 0.644 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 13/04/2015 הוא 0.644
14/04/2015 0.642 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 14/04/2015 הוא 0.642
15/04/2015 0.641 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 15/04/2015 הוא 0.641
16/04/2015 0.636 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 16/04/2015 הוא 0.636
17/04/2015 0.633 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 17/04/2015 הוא 0.633
18/04/2015 0.633 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 18/04/2015 הוא 0.633
19/04/2015 0.633 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 19/04/2015 הוא 0.633
20/04/2015 0.633 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 20/04/2015 הוא 0.633
21/04/2015 0.636 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 21/04/2015 הוא 0.636
22/04/2015 0.635 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 22/04/2015 הוא 0.635
23/04/2015 0.636 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 23/04/2015 הוא 0.636
24/04/2015 0.633 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 24/04/2015 הוא 0.633
25/04/2015 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 25/04/2015 הוא 0.631
26/04/2015 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 26/04/2015 הוא 0.631
27/04/2015 0.631 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 27/04/2015 הוא 0.631
28/04/2015 0.628 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 28/04/2015 הוא 0.628
29/04/2015 0.625 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 29/04/2015 הוא 0.625
30/04/2015 0.623 שער הרנמינבי הסיני (יואן) בתאריך 30/04/2015 הוא 0.623
מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 05/2015 מעבר לשער הרנמינבי הסיני (יואן) בחודש 03/2015

תגובות הגולשים