OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ינואר 2009 (01/2009)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בינואר 2009 (01/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2009 0.707 שער הכתר הדני בתאריך 01/01/2009 הוא 0.707
02/01/2009 0.707 שער הכתר הדני בתאריך 02/01/2009 הוא 0.707
03/01/2009 0.703 שער הכתר הדני בתאריך 03/01/2009 הוא 0.703
04/01/2009 0.703 שער הכתר הדני בתאריך 04/01/2009 הוא 0.703
05/01/2009 0.703 שער הכתר הדני בתאריך 05/01/2009 הוא 0.703
06/01/2009 0.691 שער הכתר הדני בתאריך 06/01/2009 הוא 0.691
07/01/2009 0.706 שער הכתר הדני בתאריך 07/01/2009 הוא 0.706
08/01/2009 0.708 שער הכתר הדני בתאריך 08/01/2009 הוא 0.708
09/01/2009 0.708 שער הכתר הדני בתאריך 09/01/2009 הוא 0.708
10/01/2009 0.702 שער הכתר הדני בתאריך 10/01/2009 הוא 0.702
11/01/2009 0.702 שער הכתר הדני בתאריך 11/01/2009 הוא 0.702
12/01/2009 0.702 שער הכתר הדני בתאריך 12/01/2009 הוא 0.702
13/01/2009 0.699 שער הכתר הדני בתאריך 13/01/2009 הוא 0.699
14/01/2009 0.69 שער הכתר הדני בתאריך 14/01/2009 הוא 0.69
15/01/2009 0.682 שער הכתר הדני בתאריך 15/01/2009 הוא 0.682
16/01/2009 0.684 שער הכתר הדני בתאריך 16/01/2009 הוא 0.684
17/01/2009 0.683 שער הכתר הדני בתאריך 17/01/2009 הוא 0.683
18/01/2009 0.683 שער הכתר הדני בתאריך 18/01/2009 הוא 0.683
19/01/2009 0.683 שער הכתר הדני בתאריך 19/01/2009 הוא 0.683
20/01/2009 0.677 שער הכתר הדני בתאריך 20/01/2009 הוא 0.677
21/01/2009 0.678 שער הכתר הדני בתאריך 21/01/2009 הוא 0.678
22/01/2009 0.688 שער הכתר הדני בתאריך 22/01/2009 הוא 0.688
23/01/2009 0.685 שער הכתר הדני בתאריך 23/01/2009 הוא 0.685
24/01/2009 0.696 שער הכתר הדני בתאריך 24/01/2009 הוא 0.696
25/01/2009 0.696 שער הכתר הדני בתאריך 25/01/2009 הוא 0.696
26/01/2009 0.696 שער הכתר הדני בתאריך 26/01/2009 הוא 0.696
27/01/2009 0.705 שער הכתר הדני בתאריך 27/01/2009 הוא 0.705
28/01/2009 0.717 שער הכתר הדני בתאריך 28/01/2009 הוא 0.717
29/01/2009 0.708 שער הכתר הדני בתאריך 29/01/2009 הוא 0.708
30/01/2009 0.702 שער הכתר הדני בתאריך 30/01/2009 הוא 0.702
31/01/2009 0.702 שער הכתר הדני בתאריך 31/01/2009 הוא 0.702
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 02/2009 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 12/2008

תגובות הגולשים