OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2009 (02/2009)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2009 (02/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2009 0.697 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2009 הוא 0.697
02/02/2009 0.697 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2009 הוא 0.697
03/02/2009 0.703 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2009 הוא 0.703
04/02/2009 0.702 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2009 הוא 0.702
05/02/2009 0.70 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2009 הוא 0.70
06/02/2009 0.688 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2009 הוא 0.688
07/02/2009 0.702 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2009 הוא 0.702
08/02/2009 0.702 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2009 הוא 0.702
09/02/2009 0.702 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2009 הוא 0.702
10/02/2009 0.705 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2009 הוא 0.705
11/02/2009 0.705 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2009 הוא 0.705
12/02/2009 0.698 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2009 הוא 0.698
13/02/2009 0.701 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2009 הוא 0.701
14/02/2009 0.698 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2009 הוא 0.698
15/02/2009 0.698 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2009 הוא 0.698
16/02/2009 0.698 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2009 הוא 0.698
17/02/2009 0.701 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2009 הוא 0.701
18/02/2009 0.701 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2009 הוא 0.701
19/02/2009 0.701 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2009 הוא 0.701
20/02/2009 0.703 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2009 הוא 0.703
21/02/2009 0.715 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2009 הוא 0.715
22/02/2009 0.715 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2009 הוא 0.715
23/02/2009 0.715 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2009 הוא 0.715
24/02/2009 0.714 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2009 הוא 0.714
25/02/2009 0.719 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2009 הוא 0.719
26/02/2009 0.716 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2009 הוא 0.716
27/02/2009 0.708 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2009 הוא 0.708
28/02/2009 0.708 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2009 הוא 0.708
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2009 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2009

תגובות הגולשים