OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש אפריל 2009 (04/2009)

לשימושכם, שערי הכתר הדני באפריל 2009 (04/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2009 0.75 שער הכתר הדני בתאריך 01/04/2009 הוא 0.75
02/04/2009 0.749 שער הכתר הדני בתאריך 02/04/2009 הוא 0.749
03/04/2009 0.753 שער הכתר הדני בתאריך 03/04/2009 הוא 0.753
04/04/2009 0.748 שער הכתר הדני בתאריך 04/04/2009 הוא 0.748
05/04/2009 0.748 שער הכתר הדני בתאריך 05/04/2009 הוא 0.748
06/04/2009 0.748 שער הכתר הדני בתאריך 06/04/2009 הוא 0.748
07/04/2009 0.742 שער הכתר הדני בתאריך 07/04/2009 הוא 0.742
08/04/2009 0.744 שער הכתר הדני בתאריך 08/04/2009 הוא 0.744
09/04/2009 0.744 שער הכתר הדני בתאריך 09/04/2009 הוא 0.744
10/04/2009 0.744 שער הכתר הדני בתאריך 10/04/2009 הוא 0.744
11/04/2009 0.744 שער הכתר הדני בתאריך 11/04/2009 הוא 0.744
12/04/2009 0.744 שער הכתר הדני בתאריך 12/04/2009 הוא 0.744
13/04/2009 0.744 שער הכתר הדני בתאריך 13/04/2009 הוא 0.744
14/04/2009 0.744 שער הכתר הדני בתאריך 14/04/2009 הוא 0.744
15/04/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 15/04/2009 הוא 0.741
16/04/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 16/04/2009 הוא 0.741
17/04/2009 0.735 שער הכתר הדני בתאריך 17/04/2009 הוא 0.735
18/04/2009 0.732 שער הכתר הדני בתאריך 18/04/2009 הוא 0.732
19/04/2009 0.732 שער הכתר הדני בתאריך 19/04/2009 הוא 0.732
20/04/2009 0.732 שער הכתר הדני בתאריך 20/04/2009 הוא 0.732
21/04/2009 0.732 שער הכתר הדני בתאריך 21/04/2009 הוא 0.732
22/04/2009 0.731 שער הכתר הדני בתאריך 22/04/2009 הוא 0.731
23/04/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 23/04/2009 הוא 0.741
24/04/2009 0.756 שער הכתר הדני בתאריך 24/04/2009 הוא 0.756
25/04/2009 0.747 שער הכתר הדני בתאריך 25/04/2009 הוא 0.747
26/04/2009 0.747 שער הכתר הדני בתאריך 26/04/2009 הוא 0.747
27/04/2009 0.747 שער הכתר הדני בתאריך 27/04/2009 הוא 0.747
28/04/2009 0.745 שער הכתר הדני בתאריך 28/04/2009 הוא 0.745
29/04/2009 0.742 שער הכתר הדני בתאריך 29/04/2009 הוא 0.742
30/04/2009 0.742 שער הכתר הדני בתאריך 30/04/2009 הוא 0.742
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 05/2009 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2009

תגובות הגולשים