OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש יולי 2009 (07/2009)

לשימושכם, שערי הכתר הדני ביולי 2009 (07/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2009 0.735 שער הכתר הדני בתאריך 01/07/2009 הוא 0.735
02/07/2009 0.73 שער הכתר הדני בתאריך 02/07/2009 הוא 0.73
03/07/2009 0.73 שער הכתר הדני בתאריך 03/07/2009 הוא 0.73
04/07/2009 0.731 שער הכתר הדני בתאריך 04/07/2009 הוא 0.731
05/07/2009 0.731 שער הכתר הדני בתאריך 05/07/2009 הוא 0.731
06/07/2009 0.731 שער הכתר הדני בתאריך 06/07/2009 הוא 0.731
07/07/2009 0.736 שער הכתר הדני בתאריך 07/07/2009 הוא 0.736
08/07/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 08/07/2009 הוא 0.741
09/07/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 09/07/2009 הוא 0.741
10/07/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 10/07/2009 הוא 0.741
11/07/2009 0.748 שער הכתר הדני בתאריך 11/07/2009 הוא 0.748
12/07/2009 0.748 שער הכתר הדני בתאריך 12/07/2009 הוא 0.748
13/07/2009 0.748 שער הכתר הדני בתאריך 13/07/2009 הוא 0.748
14/07/2009 0.744 שער הכתר הדני בתאריך 14/07/2009 הוא 0.744
15/07/2009 0.74 שער הכתר הדני בתאריך 15/07/2009 הוא 0.74
16/07/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 16/07/2009 הוא 0.741
17/07/2009 0.739 שער הכתר הדני בתאריך 17/07/2009 הוא 0.739
18/07/2009 0.746 שער הכתר הדני בתאריך 18/07/2009 הוא 0.746
19/07/2009 0.746 שער הכתר הדני בתאריך 19/07/2009 הוא 0.746
20/07/2009 0.746 שער הכתר הדני בתאריך 20/07/2009 הוא 0.746
21/07/2009 0.743 שער הכתר הדני בתאריך 21/07/2009 הוא 0.743
22/07/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 22/07/2009 הוא 0.741
23/07/2009 0.742 שער הכתר הדני בתאריך 23/07/2009 הוא 0.742
24/07/2009 0.738 שער הכתר הדני בתאריך 24/07/2009 הוא 0.738
25/07/2009 0.732 שער הכתר הדני בתאריך 25/07/2009 הוא 0.732
26/07/2009 0.732 שער הכתר הדני בתאריך 26/07/2009 הוא 0.732
27/07/2009 0.732 שער הכתר הדני בתאריך 27/07/2009 הוא 0.732
28/07/2009 0.725 שער הכתר הדני בתאריך 28/07/2009 הוא 0.725
29/07/2009 0.722 שער הכתר הדני בתאריך 29/07/2009 הוא 0.722
30/07/2009 0.718 שער הכתר הדני בתאריך 30/07/2009 הוא 0.718
31/07/2009 0.718 שער הכתר הדני בתאריך 31/07/2009 הוא 0.718
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2009 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2009

תגובות הגולשים