OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ספטמבר 2009 (09/2009)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בספטמבר 2009 (09/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2009 0.73 שער הכתר הדני בתאריך 01/09/2009 הוא 0.73
02/09/2009 0.727 שער הכתר הדני בתאריך 02/09/2009 הוא 0.727
03/09/2009 0.729 שער הכתר הדני בתאריך 03/09/2009 הוא 0.729
04/09/2009 0.721 שער הכתר הדני בתאריך 04/09/2009 הוא 0.721
05/09/2009 0.724 שער הכתר הדני בתאריך 05/09/2009 הוא 0.724
06/09/2009 0.724 שער הכתר הדני בתאריך 06/09/2009 הוא 0.724
07/09/2009 0.724 שער הכתר הדני בתאריך 07/09/2009 הוא 0.724
08/09/2009 0.736 שער הכתר הדני בתאריך 08/09/2009 הוא 0.736
09/09/2009 0.737 שער הכתר הדני בתאריך 09/09/2009 הוא 0.737
10/09/2009 0.74 שער הכתר הדני בתאריך 10/09/2009 הוא 0.74
11/09/2009 0.742 שער הכתר הדני בתאריך 11/09/2009 הוא 0.742
12/09/2009 0.738 שער הכתר הדני בתאריך 12/09/2009 הוא 0.738
13/09/2009 0.738 שער הכתר הדני בתאריך 13/09/2009 הוא 0.738
14/09/2009 0.738 שער הכתר הדני בתאריך 14/09/2009 הוא 0.738
15/09/2009 0.738 שער הכתר הדני בתאריך 15/09/2009 הוא 0.738
16/09/2009 0.738 שער הכתר הדני בתאריך 16/09/2009 הוא 0.738
17/09/2009 0.742 שער הכתר הדני בתאריך 17/09/2009 הוא 0.742
18/09/2009 0.737 שער הכתר הדני בתאריך 18/09/2009 הוא 0.737
19/09/2009 0.737 שער הכתר הדני בתאריך 19/09/2009 הוא 0.737
20/09/2009 0.737 שער הכתר הדני בתאריך 20/09/2009 הוא 0.737
21/09/2009 0.737 שער הכתר הדני בתאריך 21/09/2009 הוא 0.737
22/09/2009 0.742 שער הכתר הדני בתאריך 22/09/2009 הוא 0.742
23/09/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 23/09/2009 הוא 0.741
24/09/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 24/09/2009 הוא 0.741
25/09/2009 0.743 שער הכתר הדני בתאריך 25/09/2009 הוא 0.743
26/09/2009 0.739 שער הכתר הדני בתאריך 26/09/2009 הוא 0.739
27/09/2009 0.739 שער הכתר הדני בתאריך 27/09/2009 הוא 0.739
28/09/2009 0.739 שער הכתר הדני בתאריך 28/09/2009 הוא 0.739
29/09/2009 0.739 שער הכתר הדני בתאריך 29/09/2009 הוא 0.739
30/09/2009 0.74 שער הכתר הדני בתאריך 30/09/2009 הוא 0.74
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 10/2009 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2009

תגובות הגולשים