OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2009 (12/2009)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2009 (12/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2009 0.765 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2009 הוא 0.765
02/12/2009 0.766 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2009 הוא 0.766
03/12/2009 0.766 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2009 הוא 0.766
04/12/2009 0.764 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2009 הוא 0.764
05/12/2009 0.758 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2009 הוא 0.758
06/12/2009 0.758 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2009 הוא 0.758
07/12/2009 0.758 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2009 הוא 0.758
08/12/2009 0.755 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2009 הוא 0.755
09/12/2009 0.754 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2009 הוא 0.754
10/12/2009 0.749 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2009 הוא 0.749
11/12/2009 0.748 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2009 הוא 0.748
12/12/2009 0.743 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2009 הוא 0.743
13/12/2009 0.743 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2009 הוא 0.743
14/12/2009 0.743 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2009 הוא 0.743
15/12/2009 0.74 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2009 הוא 0.74
16/12/2009 0.741 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2009 הוא 0.741
17/12/2009 0.734 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2009 הוא 0.734
18/12/2009 0.733 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2009 הוא 0.733
19/12/2009 0.733 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2009 הוא 0.733
20/12/2009 0.733 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2009 הוא 0.733
21/12/2009 0.733 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2009 הוא 0.733
22/12/2009 0.729 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2009 הוא 0.729
23/12/2009 0.729 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2009 הוא 0.729
24/12/2009 0.734 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2009 הוא 0.734
25/12/2009 0.734 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2009 הוא 0.734
26/12/2009 0.734 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2009 הוא 0.734
27/12/2009 0.734 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2009 הוא 0.734
28/12/2009 0.734 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2009 הוא 0.734
29/12/2009 0.734 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2009 הוא 0.734
30/12/2009 0.73 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2009 הוא 0.73
31/12/2009 0.731 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2009 הוא 0.731
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2010 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2009

תגובות הגולשים