OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הכתר הדני באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 01/04/2011 הוא 0.66
02/04/2011 0.661 שער הכתר הדני בתאריך 02/04/2011 הוא 0.661
03/04/2011 0.661 שער הכתר הדני בתאריך 03/04/2011 הוא 0.661
04/04/2011 0.661 שער הכתר הדני בתאריך 04/04/2011 הוא 0.661
05/04/2011 0.659 שער הכתר הדני בתאריך 05/04/2011 הוא 0.659
06/04/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 06/04/2011 הוא 0.664
07/04/2011 0.661 שער הכתר הדני בתאריך 07/04/2011 הוא 0.661
08/04/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 08/04/2011 הוא 0.664
09/04/2011 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 09/04/2011 הוא 0.667
10/04/2011 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 10/04/2011 הוא 0.667
11/04/2011 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 11/04/2011 הוא 0.667
12/04/2011 0.668 שער הכתר הדני בתאריך 12/04/2011 הוא 0.668
13/04/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 13/04/2011 הוא 0.665
14/04/2011 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 14/04/2011 הוא 0.662
15/04/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 15/04/2011 הוא 0.664
16/04/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 16/04/2011 הוא 0.663
17/04/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 17/04/2011 הוא 0.663
18/04/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 18/04/2011 הוא 0.663
19/04/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 19/04/2011 הוא 0.663
20/04/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 20/04/2011 הוא 0.663
21/04/2011 0.668 שער הכתר הדני בתאריך 21/04/2011 הוא 0.668
22/04/2011 0.669 שער הכתר הדני בתאריך 22/04/2011 הוא 0.669
23/04/2011 0.669 שער הכתר הדני בתאריך 23/04/2011 הוא 0.669
24/04/2011 0.669 שער הכתר הדני בתאריך 24/04/2011 הוא 0.669
25/04/2011 0.669 שער הכתר הדני בתאריך 25/04/2011 הוא 0.669
26/04/2011 0.669 שער הכתר הדני בתאריך 26/04/2011 הוא 0.669
27/04/2011 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 27/04/2011 הוא 0.673
28/04/2011 0.677 שער הכתר הדני בתאריך 28/04/2011 הוא 0.677
29/04/2011 0.675 שער הכתר הדני בתאריך 29/04/2011 הוא 0.675
30/04/2011 0.675 שער הכתר הדני בתאריך 30/04/2011 הוא 0.675
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 05/2011 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2011

תגובות הגולשים