OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש מאי 2011 (05/2011)

לשימושכם, שערי הכתר הדני במאי 2011 (05/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2011 0.672 שער הכתר הדני בתאריך 01/05/2011 הוא 0.672
02/05/2011 0.672 שער הכתר הדני בתאריך 02/05/2011 הוא 0.672
03/05/2011 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 03/05/2011 הוא 0.673
04/05/2011 0.676 שער הכתר הדני בתאריך 04/05/2011 הוא 0.676
05/05/2011 0.678 שער הכתר הדני בתאריך 05/05/2011 הוא 0.678
06/05/2011 0.671 שער הכתר הדני בתאריך 06/05/2011 הוא 0.671
07/05/2011 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 07/05/2011 הוא 0.667
08/05/2011 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 08/05/2011 הוא 0.667
09/05/2011 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 09/05/2011 הוא 0.667
10/05/2011 0.668 שער הכתר הדני בתאריך 10/05/2011 הוא 0.668
11/05/2011 0.668 שער הכתר הדני בתאריך 11/05/2011 הוא 0.668
12/05/2011 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 12/05/2011 הוא 0.666
13/05/2011 0.669 שער הכתר הדני בתאריך 13/05/2011 הוא 0.669
14/05/2011 0.67 שער הכתר הדני בתאריך 14/05/2011 הוא 0.67
15/05/2011 0.67 שער הכתר הדני בתאריך 15/05/2011 הוא 0.67
16/05/2011 0.67 שער הכתר הדני בתאריך 16/05/2011 הוא 0.67
17/05/2011 0.671 שער הכתר הדני בתאריך 17/05/2011 הוא 0.671
18/05/2011 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 18/05/2011 הוא 0.673
19/05/2011 0.668 שער הכתר הדני בתאריך 19/05/2011 הוא 0.668
20/05/2011 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 20/05/2011 הוא 0.667
21/05/2011 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 21/05/2011 הוא 0.662
22/05/2011 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 22/05/2011 הוא 0.662
23/05/2011 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 23/05/2011 הוא 0.662
24/05/2011 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 24/05/2011 הוא 0.66
25/05/2011 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 25/05/2011 הוא 0.66
26/05/2011 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 26/05/2011 הוא 0.66
27/05/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 27/05/2011 הוא 0.664
28/05/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 28/05/2011 הוא 0.664
29/05/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 29/05/2011 הוא 0.664
30/05/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 30/05/2011 הוא 0.664
31/05/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 31/05/2011 הוא 0.664
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2011 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 04/2011

תגובות הגולשים