OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש יולי 2011 (07/2011)

לשימושכם, שערי הכתר הדני ביולי 2011 (07/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2011 0.661 שער הכתר הדני בתאריך 01/07/2011 הוא 0.661
02/07/2011 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 02/07/2011 הוא 0.66
03/07/2011 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 03/07/2011 הוא 0.66
04/07/2011 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 04/07/2011 הוא 0.66
05/07/2011 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 05/07/2011 הוא 0.662
06/07/2011 0.657 שער הכתר הדני בתאריך 06/07/2011 הוא 0.657
07/07/2011 0.651 שער הכתר הדני בתאריך 07/07/2011 הוא 0.651
08/07/2011 0.653 שער הכתר הדני בתאריך 08/07/2011 הוא 0.653
09/07/2011 0.649 שער הכתר הדני בתאריך 09/07/2011 הוא 0.649
10/07/2011 0.649 שער הכתר הדני בתאריך 10/07/2011 הוא 0.649
11/07/2011 0.649 שער הכתר הדני בתאריך 11/07/2011 הוא 0.649
12/07/2011 0.65 שער הכתר הדני בתאריך 12/07/2011 הוא 0.65
13/07/2011 0.649 שער הכתר הדני בתאריך 13/07/2011 הוא 0.649
14/07/2011 0.652 שער הכתר הדני בתאריך 14/07/2011 הוא 0.652
15/07/2011 0.652 שער הכתר הדני בתאריך 15/07/2011 הוא 0.652
16/07/2011 0.651 שער הכתר הדני בתאריך 16/07/2011 הוא 0.651
17/07/2011 0.651 שער הכתר הדני בתאריך 17/07/2011 הוא 0.651
18/07/2011 0.651 שער הכתר הדני בתאריך 18/07/2011 הוא 0.651
19/07/2011 0.654 שער הכתר הדני בתאריך 19/07/2011 הוא 0.654
20/07/2011 0.652 שער הכתר הדני בתאריך 20/07/2011 הוא 0.652
21/07/2011 0.651 שער הכתר הדני בתאריך 21/07/2011 הוא 0.651
22/07/2011 0.656 שער הכתר הדני בתאריך 22/07/2011 הוא 0.656
23/07/2011 0.657 שער הכתר הדני בתאריך 23/07/2011 הוא 0.657
24/07/2011 0.657 שער הכתר הדני בתאריך 24/07/2011 הוא 0.657
25/07/2011 0.657 שער הכתר הדני בתאריך 25/07/2011 הוא 0.657
26/07/2011 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 26/07/2011 הוא 0.66
27/07/2011 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 27/07/2011 הוא 0.66
28/07/2011 0.658 שער הכתר הדני בתאריך 28/07/2011 הוא 0.658
29/07/2011 0.657 שער הכתר הדני בתאריך 29/07/2011 הוא 0.657
30/07/2011 0.657 שער הכתר הדני בתאריך 30/07/2011 הוא 0.657
31/07/2011 0.657 שער הכתר הדני בתאריך 31/07/2011 הוא 0.657
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2011 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2011

תגובות הגולשים