OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ספטמבר 2011 (09/2011)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בספטמבר 2011 (09/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2011 0.685 שער הכתר הדני בתאריך 01/09/2011 הוא 0.685
02/09/2011 0.684 שער הכתר הדני בתאריך 02/09/2011 הוא 0.684
03/09/2011 0.689 שער הכתר הדני בתאריך 03/09/2011 הוא 0.689
04/09/2011 0.689 שער הכתר הדני בתאריך 04/09/2011 הוא 0.689
05/09/2011 0.689 שער הכתר הדני בתאריך 05/09/2011 הוא 0.689
06/09/2011 0.697 שער הכתר הדני בתאריך 06/09/2011 הוא 0.697
07/09/2011 0.693 שער הכתר הדני בתאריך 07/09/2011 הוא 0.693
08/09/2011 0.694 שער הכתר הדני בתאריך 08/09/2011 הוא 0.694
09/09/2011 0.689 שער הכתר הדני בתאריך 09/09/2011 הוא 0.689
10/09/2011 0.682 שער הכתר הדני בתאריך 10/09/2011 הוא 0.682
11/09/2011 0.682 שער הכתר הדני בתאריך 11/09/2011 הוא 0.682
12/09/2011 0.682 שער הכתר הדני בתאריך 12/09/2011 הוא 0.682
13/09/2011 0.683 שער הכתר הדני בתאריך 13/09/2011 הוא 0.683
14/09/2011 0.684 שער הכתר הדני בתאריך 14/09/2011 הוא 0.684
15/09/2011 0.683 שער הכתר הדני בתאריך 15/09/2011 הוא 0.683
16/09/2011 0.677 שער הכתר הדני בתאריך 16/09/2011 הוא 0.677
17/09/2011 0.679 שער הכתר הדני בתאריך 17/09/2011 הוא 0.679
18/09/2011 0.679 שער הכתר הדני בתאריך 18/09/2011 הוא 0.679
19/09/2011 0.679 שער הכתר הדני בתאריך 19/09/2011 הוא 0.679
20/09/2011 0.678 שער הכתר הדני בתאריך 20/09/2011 הוא 0.678
21/09/2011 0.676 שער הכתר הדני בתאריך 21/09/2011 הוא 0.676
22/09/2011 0.672 שער הכתר הדני בתאריך 22/09/2011 הוא 0.672
23/09/2011 0.674 שער הכתר הדני בתאריך 23/09/2011 הוא 0.674
24/09/2011 0.676 שער הכתר הדני בתאריך 24/09/2011 הוא 0.676
25/09/2011 0.676 שער הכתר הדני בתאריך 25/09/2011 הוא 0.676
26/09/2011 0.676 שער הכתר הדני בתאריך 26/09/2011 הוא 0.676
27/09/2011 0.678 שער הכתר הדני בתאריך 27/09/2011 הוא 0.678
28/09/2011 0.678 שער הכתר הדני בתאריך 28/09/2011 הוא 0.678
29/09/2011 0.678 שער הכתר הדני בתאריך 29/09/2011 הוא 0.678
30/09/2011 0.678 שער הכתר הדני בתאריך 30/09/2011 הוא 0.678
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 10/2011 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 08/2011

תגובות הגולשים