OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2011 (12/2011)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2011 (12/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2011 0.679 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2011 הוא 0.679
02/12/2011 0.677 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2011 הוא 0.677
03/12/2011 0.674 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2011 הוא 0.674
04/12/2011 0.674 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2011 הוא 0.674
05/12/2011 0.674 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2011 הוא 0.674
06/12/2011 0.674 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2011 הוא 0.674
07/12/2011 0.673 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2011 הוא 0.673
08/12/2011 0.674 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2011 הוא 0.674
09/12/2011 0.675 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2011 הוא 0.675
10/12/2011 0.671 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2011 הוא 0.671
11/12/2011 0.671 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2011 הוא 0.671
12/12/2011 0.671 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2011 הוא 0.671
13/12/2011 0.669 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2011 הוא 0.669
14/12/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2011 הוא 0.665
15/12/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2011 הוא 0.665
16/12/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2011 הוא 0.665
17/12/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2011 הוא 0.665
18/12/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2011 הוא 0.665
19/12/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2011 הוא 0.665
20/12/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2011 הוא 0.665
21/12/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2011 הוא 0.663
22/12/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2011 הוא 0.665
23/12/2011 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2011 הוא 0.665
24/12/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2011 הוא 0.663
25/12/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2011 הוא 0.663
26/12/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2011 הוא 0.663
27/12/2011 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2011 הוא 0.663
28/12/2011 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2011 הוא 0.667
29/12/2011 0.661 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2011 הוא 0.661
30/12/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2011 הוא 0.664
31/12/2011 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2011 הוא 0.664
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2012 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2011

תגובות הגולשים