OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2012 (02/2012)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2012 (02/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2012 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2012 הוא 0.66
02/02/2012 0.659 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2012 הוא 0.659
03/02/2012 0.658 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2012 הוא 0.658
04/02/2012 0.653 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2012 הוא 0.653
05/02/2012 0.653 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2012 הוא 0.653
06/02/2012 0.653 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2012 הוא 0.653
07/02/2012 0.659 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2012 הוא 0.659
08/02/2012 0.661 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2012 הוא 0.661
09/02/2012 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2012 הוא 0.663
10/02/2012 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2012 הוא 0.663
11/02/2012 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2012 הוא 0.662
12/02/2012 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2012 הוא 0.662
13/02/2012 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2012 הוא 0.662
14/02/2012 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2012 הוא 0.663
15/02/2012 0.661 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2012 הוא 0.661
16/02/2012 0.659 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2012 הוא 0.659
17/02/2012 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2012 הוא 0.663
18/02/2012 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2012 הוא 0.665
19/02/2012 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2012 הוא 0.665
20/02/2012 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2012 הוא 0.665
21/02/2012 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2012 הוא 0.664
22/02/2012 0.668 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2012 הוא 0.668
23/02/2012 0.672 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2012 הוא 0.672
24/02/2012 0.676 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2012 הוא 0.676
25/02/2012 0.685 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2012 הוא 0.685
26/02/2012 0.685 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2012 הוא 0.685
27/02/2012 0.685 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2012 הוא 0.685
28/02/2012 0.685 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2012 הוא 0.685
29/02/2012 0.681 שער הכתר הדני בתאריך 29/02/2012 הוא 0.681
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2012 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2012

תגובות הגולשים