OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2012 (12/2012)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2012 (12/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2012 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2012 הוא 0.665
02/12/2012 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2012 הוא 0.665
03/12/2012 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2012 הוא 0.665
04/12/2012 0.669 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2012 הוא 0.669
05/12/2012 0.667 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2012 הוא 0.667
06/12/2012 0.668 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2012 הוא 0.668
07/12/2012 0.665 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2012 הוא 0.665
08/12/2012 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2012 הוא 0.664
09/12/2012 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2012 הוא 0.664
10/12/2012 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2012 הוא 0.664
11/12/2012 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2012 הוא 0.663
12/12/2012 0.661 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2012 הוא 0.661
13/12/2012 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2012 הוא 0.662
14/12/2012 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2012 הוא 0.666
15/12/2012 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2012 הוא 0.666
16/12/2012 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2012 הוא 0.666
17/12/2012 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2012 הוא 0.666
18/12/2012 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2012 הוא 0.666
19/12/2012 0.668 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2012 הוא 0.668
20/12/2012 0.666 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2012 הוא 0.666
21/12/2012 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2012 הוא 0.663
22/12/2012 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2012 הוא 0.664
23/12/2012 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2012 הוא 0.664
24/12/2012 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2012 הוא 0.664
25/12/2012 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2012 הוא 0.664
26/12/2012 0.664 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2012 הוא 0.664
27/12/2012 0.663 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2012 הוא 0.663
28/12/2012 0.659 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2012 הוא 0.659
29/12/2012 0.659 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2012 הוא 0.659
30/12/2012 0.659 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2012 הוא 0.659
31/12/2012 0.659 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2012 הוא 0.659
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2013 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2012

תגובות הגולשים