OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש מאי 2013 (05/2013)

לשימושכם, שערי הכתר הדני במאי 2013 (05/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2013 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 01/05/2013 הוא 0.635
02/05/2013 0.631 שער הכתר הדני בתאריך 02/05/2013 הוא 0.631
03/05/2013 0.627 שער הכתר הדני בתאריך 03/05/2013 הוא 0.627
04/05/2013 0.628 שער הכתר הדני בתאריך 04/05/2013 הוא 0.628
05/05/2013 0.628 שער הכתר הדני בתאריך 05/05/2013 הוא 0.628
06/05/2013 0.628 שער הכתר הדני בתאריך 06/05/2013 הוא 0.628
07/05/2013 0.627 שער הכתר הדני בתאריך 07/05/2013 הוא 0.627
08/05/2013 0.628 שער הכתר הדני בתאריך 08/05/2013 הוא 0.628
09/05/2013 0.627 שער הכתר הדני בתאריך 09/05/2013 הוא 0.627
10/05/2013 0.622 שער הכתר הדני בתאריך 10/05/2013 הוא 0.622
11/05/2013 0.622 שער הכתר הדני בתאריך 11/05/2013 הוא 0.622
12/05/2013 0.622 שער הכתר הדני בתאריך 12/05/2013 הוא 0.622
13/05/2013 0.622 שער הכתר הדני בתאריך 13/05/2013 הוא 0.622
14/05/2013 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 14/05/2013 הוא 0.635
15/05/2013 0.63 שער הכתר הדני בתאריך 15/05/2013 הוא 0.63
16/05/2013 0.63 שער הכתר הדני בתאריך 16/05/2013 הוא 0.63
17/05/2013 0.629 שער הכתר הדני בתאריך 17/05/2013 הוא 0.629
18/05/2013 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 18/05/2013 הוא 0.632
19/05/2013 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 19/05/2013 הוא 0.632
20/05/2013 0.632 שער הכתר הדני בתאריך 20/05/2013 הוא 0.632
21/05/2013 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 21/05/2013 הוא 0.634
22/05/2013 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 22/05/2013 הוא 0.637
23/05/2013 0.64 שער הכתר הדני בתאריך 23/05/2013 הוא 0.64
24/05/2013 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 24/05/2013 הוא 0.644
25/05/2013 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 25/05/2013 הוא 0.644
26/05/2013 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 26/05/2013 הוא 0.644
27/05/2013 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 27/05/2013 הוא 0.644
28/05/2013 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 28/05/2013 הוא 0.644
29/05/2013 0.642 שער הכתר הדני בתאריך 29/05/2013 הוא 0.642
30/05/2013 0.641 שער הכתר הדני בתאריך 30/05/2013 הוא 0.641
31/05/2013 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 31/05/2013 הוא 0.644
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 06/2013 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 04/2013

תגובות הגולשים