OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש ינואר 2014 (01/2014)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בינואר 2014 (01/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2014 0.64 שער הכתר הדני בתאריך 01/01/2014 הוא 0.64
02/01/2014 0.64 שער הכתר הדני בתאריך 02/01/2014 הוא 0.64
03/01/2014 0.641 שער הכתר הדני בתאריך 03/01/2014 הוא 0.641
04/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 04/01/2014 הוא 0.639
05/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 05/01/2014 הוא 0.639
06/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 06/01/2014 הוא 0.639
07/01/2014 0.64 שער הכתר הדני בתאריך 07/01/2014 הוא 0.64
08/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 08/01/2014 הוא 0.639
09/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 09/01/2014 הוא 0.639
10/01/2014 0.638 שער הכתר הדני בתאריך 10/01/2014 הוא 0.638
11/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 11/01/2014 הוא 0.639
12/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 12/01/2014 הוא 0.639
13/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 13/01/2014 הוא 0.639
14/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 14/01/2014 הוא 0.639
15/01/2014 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 15/01/2014 הוא 0.635
16/01/2014 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 16/01/2014 הוא 0.637
17/01/2014 0.636 שער הכתר הדני בתאריך 17/01/2014 הוא 0.636
18/01/2014 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 18/01/2014 הוא 0.634
19/01/2014 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 19/01/2014 הוא 0.634
20/01/2014 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 20/01/2014 הוא 0.634
21/01/2014 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 21/01/2014 הוא 0.634
22/01/2014 0.634 שער הכתר הדני בתאריך 22/01/2014 הוא 0.634
23/01/2014 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 23/01/2014 הוא 0.637
24/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 24/01/2014 הוא 0.639
25/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 25/01/2014 הוא 0.639
26/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 26/01/2014 הוא 0.639
27/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 27/01/2014 הוא 0.639
28/01/2014 0.639 שער הכתר הדני בתאריך 28/01/2014 הוא 0.639
29/01/2014 0.638 שער הכתר הדני בתאריך 29/01/2014 הוא 0.638
30/01/2014 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 30/01/2014 הוא 0.637
31/01/2014 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 31/01/2014 הוא 0.635
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 02/2014 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 12/2013

תגובות הגולשים