OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 01/02/2014 הוא 0.637
02/02/2014 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 02/02/2014 הוא 0.637
03/02/2014 0.637 שער הכתר הדני בתאריך 03/02/2014 הוא 0.637
04/02/2014 0.64 שער הכתר הדני בתאריך 04/02/2014 הוא 0.64
05/02/2014 0.641 שער הכתר הדני בתאריך 05/02/2014 הוא 0.641
06/02/2014 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 06/02/2014 הוא 0.643
07/02/2014 0.642 שער הכתר הדני בתאריך 07/02/2014 הוא 0.642
08/02/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 08/02/2014 הוא 0.644
09/02/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 09/02/2014 הוא 0.644
10/02/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 10/02/2014 הוא 0.644
11/02/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 11/02/2014 הוא 0.644
12/02/2014 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 12/02/2014 הוא 0.643
13/02/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 13/02/2014 הוא 0.644
14/02/2014 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 14/02/2014 הוא 0.643
15/02/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 15/02/2014 הוא 0.644
16/02/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 16/02/2014 הוא 0.644
17/02/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 17/02/2014 הוא 0.644
18/02/2014 0.646 שער הכתר הדני בתאריך 18/02/2014 הוא 0.646
19/02/2014 0.647 שער הכתר הדני בתאריך 19/02/2014 הוא 0.647
20/02/2014 0.646 שער הכתר הדני בתאריך 20/02/2014 הוא 0.646
21/02/2014 0.645 שער הכתר הדני בתאריך 21/02/2014 הוא 0.645
22/02/2014 0.646 שער הכתר הדני בתאריך 22/02/2014 הוא 0.646
23/02/2014 0.646 שער הכתר הדני בתאריך 23/02/2014 הוא 0.646
24/02/2014 0.646 שער הכתר הדני בתאריך 24/02/2014 הוא 0.646
25/02/2014 0.648 שער הכתר הדני בתאריך 25/02/2014 הוא 0.648
26/02/2014 0.648 שער הכתר הדני בתאריך 26/02/2014 הוא 0.648
27/02/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 27/02/2014 הוא 0.644
28/02/2014 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 28/02/2014 הוא 0.643
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 03/2014 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2014

תגובות הגולשים