OFFICEGUY

שער הכתר הדני בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הכתר הדני בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 0.655 שער הכתר הדני בתאריך 01/12/2014 הוא 0.655
02/12/2014 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 02/12/2014 הוא 0.662
03/12/2014 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 03/12/2014 הוא 0.662
04/12/2014 0.66 שער הכתר הדני בתאריך 04/12/2014 הוא 0.66
05/12/2014 0.658 שער הכתר הדני בתאריך 05/12/2014 הוא 0.658
06/12/2014 0.658 שער הכתר הדני בתאריך 06/12/2014 הוא 0.658
07/12/2014 0.658 שער הכתר הדני בתאריך 07/12/2014 הוא 0.658
08/12/2014 0.658 שער הכתר הדני בתאריך 08/12/2014 הוא 0.658
09/12/2014 0.655 שער הכתר הדני בתאריך 09/12/2014 הוא 0.655
10/12/2014 0.657 שער הכתר הדני בתאריך 10/12/2014 הוא 0.657
11/12/2014 0.656 שער הכתר הדני בתאריך 11/12/2014 הוא 0.656
12/12/2014 0.653 שער הכתר הדני בתאריך 12/12/2014 הוא 0.653
13/12/2014 0.655 שער הכתר הדני בתאריך 13/12/2014 הוא 0.655
14/12/2014 0.655 שער הכתר הדני בתאריך 14/12/2014 הוא 0.655
15/12/2014 0.655 שער הכתר הדני בתאריך 15/12/2014 הוא 0.655
16/12/2014 0.662 שער הכתר הדני בתאריך 16/12/2014 הוא 0.662
17/12/2014 0.656 שער הכתר הדני בתאריך 17/12/2014 הוא 0.656
18/12/2014 0.652 שער הכתר הדני בתאריך 18/12/2014 הוא 0.652
19/12/2014 0.649 שער הכתר הדני בתאריך 19/12/2014 הוא 0.649
20/12/2014 0.647 שער הכתר הדני בתאריך 20/12/2014 הוא 0.647
21/12/2014 0.647 שער הכתר הדני בתאריך 21/12/2014 הוא 0.647
22/12/2014 0.647 שער הכתר הדני בתאריך 22/12/2014 הוא 0.647
23/12/2014 0.643 שער הכתר הדני בתאריך 23/12/2014 הוא 0.643
24/12/2014 0.642 שער הכתר הדני בתאריך 24/12/2014 הוא 0.642
25/12/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 25/12/2014 הוא 0.644
26/12/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 26/12/2014 הוא 0.644
27/12/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 27/12/2014 הוא 0.644
28/12/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 28/12/2014 הוא 0.644
29/12/2014 0.644 שער הכתר הדני בתאריך 29/12/2014 הוא 0.644
30/12/2014 0.638 שער הכתר הדני בתאריך 30/12/2014 הוא 0.638
31/12/2014 0.635 שער הכתר הדני בתאריך 31/12/2014 הוא 0.635
מעבר לשער הכתר הדני בחודש 01/2015 מעבר לשער הכתר הדני בחודש 11/2014

תגובות הגולשים