OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2009 (03/2009)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2009 (03/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2009 0.749 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2009 הוא 0.749
02/03/2009 0.749 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2009 הוא 0.749
03/03/2009 0.748 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2009 הוא 0.748
04/03/2009 0.748 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2009 הוא 0.748
05/03/2009 0.751 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2009 הוא 0.751
06/03/2009 0.754 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2009 הוא 0.754
07/03/2009 0.757 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2009 הוא 0.757
08/03/2009 0.757 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2009 הוא 0.757
09/03/2009 0.757 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2009 הוא 0.757
10/03/2009 0.74 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2009 הוא 0.74
11/03/2009 0.74 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2009 הוא 0.74
12/03/2009 0.74 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2009 הוא 0.74
13/03/2009 0.733 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2009 הוא 0.733
14/03/2009 0.734 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2009 הוא 0.734
15/03/2009 0.734 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2009 הוא 0.734
16/03/2009 0.734 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2009 הוא 0.734
17/03/2009 0.736 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2009 הוא 0.736
18/03/2009 0.733 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2009 הוא 0.733
19/03/2009 0.72 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2009 הוא 0.72
20/03/2009 0.715 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2009 הוא 0.715
21/03/2009 0.72 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2009 הוא 0.72
22/03/2009 0.72 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2009 הוא 0.72
23/03/2009 0.72 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2009 הוא 0.72
24/03/2009 0.723 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2009 הוא 0.723
25/03/2009 0.728 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2009 הוא 0.728
26/03/2009 0.736 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2009 הוא 0.736
27/03/2009 0.745 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2009 הוא 0.745
28/03/2009 0.749 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2009 הוא 0.749
29/03/2009 0.749 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2009 הוא 0.749
30/03/2009 0.749 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2009 הוא 0.749
31/03/2009 0.743 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2009 הוא 0.743
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2009 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2009

תגובות הגולשים