OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2010 (01/2010)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2010 (01/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2010 0.687 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2010 הוא 0.687
02/01/2010 0.687 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2010 הוא 0.687
03/01/2010 0.687 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2010 הוא 0.687
04/01/2010 0.687 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2010 הוא 0.687
05/01/2010 0.684 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2010 הוא 0.684
06/01/2010 0.686 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2010 הוא 0.686
07/01/2010 0.684 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2010 הוא 0.684
08/01/2010 0.682 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2010 הוא 0.682
09/01/2010 0.676 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2010 הוא 0.676
10/01/2010 0.676 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2010 הוא 0.676
11/01/2010 0.676 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2010 הוא 0.676
12/01/2010 0.678 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2010 הוא 0.678
13/01/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2010 הוא 0.675
14/01/2010 0.679 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2010 הוא 0.679
15/01/2010 0.679 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2010 הוא 0.679
16/01/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2010 הוא 0.681
17/01/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2010 הוא 0.681
18/01/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2010 הוא 0.681
19/01/2010 0.68 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2010 הוא 0.68
20/01/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2010 הוא 0.681
21/01/2010 0.682 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2010 הוא 0.682
22/01/2010 0.684 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2010 הוא 0.684
23/01/2010 0.684 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2010 הוא 0.684
24/01/2010 0.684 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2010 הוא 0.684
25/01/2010 0.684 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2010 הוא 0.684
26/01/2010 0.684 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2010 הוא 0.684
27/01/2010 0.683 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2010 הוא 0.683
28/01/2010 0.682 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2010 הוא 0.682
29/01/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2010 הוא 0.681
30/01/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2010 הוא 0.681
31/01/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2010 הוא 0.681
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2010 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2009

תגובות הגולשים