OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2010 (03/2010)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2010 (03/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2010 0.691 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2010 הוא 0.691
02/03/2010 0.691 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2010 הוא 0.691
03/03/2010 0.688 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2010 הוא 0.688
04/03/2010 0.689 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2010 הוא 0.689
05/03/2010 0.688 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2010 הוא 0.688
06/03/2010 0.686 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2010 הוא 0.686
07/03/2010 0.686 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2010 הוא 0.686
08/03/2010 0.686 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2010 הוא 0.686
09/03/2010 0.688 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2010 הוא 0.688
10/03/2010 0.685 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2010 הוא 0.685
11/03/2010 0.682 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2010 הוא 0.682
12/03/2010 0.679 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2010 הוא 0.679
13/03/2010 0.678 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2010 הוא 0.678
14/03/2010 0.678 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2010 הוא 0.678
15/03/2010 0.678 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2010 הוא 0.678
16/03/2010 0.679 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2010 הוא 0.679
17/03/2010 0.678 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2010 הוא 0.678
18/03/2010 0.68 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2010 הוא 0.68
19/03/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2010 הוא 0.681
20/03/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2010 הוא 0.681
21/03/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2010 הוא 0.681
22/03/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2010 הוא 0.681
23/03/2010 0.68 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2010 הוא 0.68
24/03/2010 0.68 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2010 הוא 0.68
25/03/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2010 הוא 0.681
26/03/2010 0.681 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2010 הוא 0.681
27/03/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2010 הוא 0.675
28/03/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2010 הוא 0.675
29/03/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2010 הוא 0.675
30/03/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2010 הוא 0.675
31/03/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2010 הוא 0.675
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2010 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2010

תגובות הגולשים