OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2010 (04/2010)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2010 (04/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2010 הוא 0.672
02/04/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2010 הוא 0.672
03/04/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2010 הוא 0.672
04/04/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2010 הוא 0.672
05/04/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2010 הוא 0.672
06/04/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2010 הוא 0.672
07/04/2010 0.673 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2010 הוא 0.673
08/04/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2010 הוא 0.671
09/04/2010 0.669 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2010 הוא 0.669
10/04/2010 0.668 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2010 הוא 0.668
11/04/2010 0.668 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2010 הוא 0.668
12/04/2010 0.668 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2010 הוא 0.668
13/04/2010 0.668 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2010 הוא 0.668
14/04/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2010 הוא 0.672
15/04/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2010 הוא 0.671
16/04/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2010 הוא 0.671
17/04/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2010 הוא 0.675
18/04/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2010 הוא 0.675
19/04/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2010 הוא 0.675
20/04/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2010 הוא 0.671
21/04/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2010 הוא 0.671
22/04/2010 0.674 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2010 הוא 0.674
23/04/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2010 הוא 0.675
24/04/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2010 הוא 0.671
25/04/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2010 הוא 0.671
26/04/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2010 הוא 0.671
27/04/2010 0.674 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2010 הוא 0.674
28/04/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2010 הוא 0.675
29/04/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2010 הוא 0.671
30/04/2010 0.669 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2010 הוא 0.669
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2010 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2010

תגובות הגולשים